Skip to content
兒童及家庭服務中心(九龍城)

中心活動及設施

中心設施

  • 益智玩具、棋類遊戲、兒童及家長書籍等
  • 兒童電腦上網設施
  • 舞蹈室、多用途小組房間及活動室可供舉辦活動

中心活動

活動通訊

下載活動報名表

惡劣天氣下之服務安排及開放措施